Iechyd Bro Ddyfi

Nôd meddygon a staff yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu’r gofal iechyd claf-ganolog o’r radd flaenaf.

Rydym yn cynnal nifer o glinigau ar gyfer rheoli salwch cronig megis asthma a diabetes, yn ogystal a chynig ystod eang o wasanaethau meddygol eraill yn cynnwys gofal cyn-eni ac ôl -eni, mân lawdriniaethau, mân anafiadau, brechiadau plentyndod a gwiriad pobl iach.

** Hysbysiad Cleifion **

👉Glantwymyn o Iechyd Bro Ddyfi wedi cau👈

O’r 31ain o Orffennaf mi fydd cangen Glantwymyn o Iechyd Bro Ddyfi wedi cau. Fydd pob gwasanaeth yn cael ei redeg o hyn ymlaen yn Iechyd Bro Ddyfi Machynlleth.

Rydem yn edrych ymlaen i ofalu am danoch yn y dyfodol gan gario mlaen i ddarparu gofal sylfaenol o’r radd flaenaf i holl drigolio Bro Ddyfi.

** Hysbysiad Cleifion **

👉MYFYRIWR MEDDYGOL YN BRESENNOL👈

Gan ddechrau wythnos y 9fed o Fedi 2019, bydd meddyg dan hyfforddiant (myfyriwr) o Brifysgol Caerdydd yn ymuno â’r tîm yn Iechyd Bro Ddyfi fel rhan o’u hyfforddiant.

Bob hyn a hyn efallai y bydd ein meddyg dan hyfforddiant yn gofyn am ymuno â chi yn eich apwyntiad.

Os nad ydych yn dymuno i’r meddyg dan hyfforddiant fod yn bresennol yn eich apwyntiad, rhowch wybod i aelod o’r tîm.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales