Iechyd Bro Ddyfi

Nôd meddygon a staff yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu’r gofal iechyd claf-ganolog o’r radd flaenaf.

Rydym yn cynnal nifer o glinigau ar gyfer rheoli salwch cronig megis asthma a diabetes, yn ogystal a chynig ystod eang o wasanaethau meddygol eraill yn cynnwys gofal cyn-eni ac ôl -eni, mân lawdriniaethau, mân anafiadau, brechiadau plentyndod a gwiriad pobl iach.

** Hysbysiad Cleifion **

👉Cynnal a Chadw Rhwydwaith Cyfrifiadurol👈

Ar ddydd Marth 7fed Ionawr 2020 am 15:30yh, mi fydd Gwasanaeth Gwybodath Cymru yn gwneud Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y rhwydraith cyfrifiadurol.

Rydem yn gobeithio y byddem all-lein am 15eg munud yn unig, ond mi fedrith fod  all-lein hyd at awr.

Diolch i chi am eich cydweithrediad. Rydem yn ymddiheirio am unrhyw anghyfleustra a achosir.

** Hysbysiad Cleifion **

👉Glantwymyn o Iechyd Bro Ddyfi wedi cau👈

O’r 31ain o Orffennaf mi fydd cangen Glantwymyn o Iechyd Bro Ddyfi wedi cau. Fydd pob gwasanaeth yn cael ei redeg o hyn ymlaen yn Iechyd Bro Ddyfi Machynlleth.

Rydem yn edrych ymlaen i ofalu am danoch yn y dyfodol gan gario mlaen i ddarparu gofal sylfaenol o’r radd flaenaf i holl drigolio Bro Ddyfi.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales