Iechyd Bro Ddyfi

Nôd meddygon a staff yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu’r gofal iechyd claf-ganolog o’r radd flaenaf.

Rydym yn cynnal nifer o glinigau ar gyfer rheoli salwch cronig megis asthma a diabetes, yn ogystal a chynig ystod eang o wasanaethau meddygol eraill yn cynnwys gofal cyn-eni ac ôl -eni, mân lawdriniaethau, mân anafiadau, brechiadau plentyndod a gwiriad pobl iach.

** Hysbysiad Cleifion **

– Holiadur Mynediad ac Apwyntiadau –

Mae Practisau Meddygol Cyffredinol, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, yn cynnal arolwg i asesu pa mor hawdd ydy hi i gyrchu gwasanaethau meddygfeydd Meddygon Teulu, ac i asesu effeithiolrwydd y systemau apwyntiadau.

Bydden ni’n gwerthfawrogi’ch help yn hyn o beth yn fawr. Dylai gymryd ryw 5-10 munud o’ch amser i gwblhau’r arolwg.

Llanwch Ar y We
Dadlwythwch
Codwch Gopi…

** Hysbysiad Cleifion **

⚠️Corona Virus Update⚠️

DON’T come to the surgery unless you have an appointment! You will not be allowed in.

1. Need medical help? Phone 01654702224 to book a triage call
2. Prescription Scripts: Drop off at letter box to the right of the building
3. Prescription collected from OUTSIDE window on the right

Thank you for your cooperation.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales