Iechyd Bro Ddyfi

Nôd meddygon a staff yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu’r gofal iechyd claf-ganolog o’r radd flaenaf.

Rydym yn cynnal nifer o glinigau ar gyfer rheoli salwch cronig megis asthma a diabetes, yn ogystal a chynig ystod eang o wasanaethau meddygol eraill yn cynnwys gofal cyn-eni ac ôl -eni, mân lawdriniaethau, mân anafiadau, brechiadau plentyndod a gwiriad pobl iach.

** Hysbysiad Cleifion **

⚠️Corona Virus Update⚠️

DON’T come to the surgery unless you have an appointment! You will not be allowed in.

1. Need medical help? Phone 01654702224 to book a triage call
2. Prescription Scripts: Drop off at letter box to the left of the building
3. Prescription collected from OUTSIDE window on the right

Thank you for your cooperation.

** Hysbysiad Cleifion **

Bydd y Feddygfa yn cau am 12.00 o’r gloch ar brynhawn  Dydd Mercher, 30ain Medi 2020 i hyfforddi staff.

Os oes angen sylw meddygol brys arnoch ffoniwch 01743 455 364

 Os yw’n argyfwng, cysylltwch a’r gwasanaeth argyfwng priodol 999

A fyddwch mor garedig a chasglu eich moddion dim hwyrach na 12 o’r gloch ar

Dydd Mercher, 30ain Medi 2020

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales