Iechyd Bro Ddyfi

Nôd meddygon a staff yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu’r gofal iechyd claf-ganolog o’r radd flaenaf.

Rydym yn cynnal nifer o glinigau ar gyfer rheoli salwch cronig megis asthma a diabetes, yn ogystal a chynig ystod eang o wasanaethau meddygol eraill yn cynnwys gofal cyn-eni ac ôl -eni, mân lawdriniaethau, mân anafiadau, brechiadau plentyndod a gwiriad pobl iach.

** Hysbysiad Cleifion **

** Hysbysiad Cleifion **

** Hysbysiad Cleifion **

Bydd y Feddygfa ar gau prynhawn Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019 am hyfforddiant staff

Os nad oes angen sylw brys i’ch problem, arhoswch nes bydd y feddygfa ar agor

Os oes angen sylw meddygol brys arnoch ffoniwch Shropdoc ar 111 Os yw’n argyfwng, cysylltwch a’r gwasanaeth argyfwng priodol 999

A fyddwch mor garedig a chasglu eich moddion dim hwyrach na 12 o’r gloch ar  Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales