Iechyd Bro Ddyfi

Nôd meddygon a staff yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu’r gofal iechyd claf-ganolog o’r radd flaenaf.

Rydym yn cynnal nifer o glinigau ar gyfer rheoli salwch cronig megis asthma a diabetes, yn ogystal a chynig ystod eang o wasanaethau meddygol eraill yn cynnwys gofal cyn-eni ac ôl -eni, mân lawdriniaethau, mân anafiadau, brechiadau plentyndod a gwiriad pobl iach.

** Hysbysiad Cleifion **

👉CEMMAES ROAD Wedi Cau👈

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, bydd Canolfan Iechyd Glantwymyn ar gau ar y dyddiadau rhwng Mehefin 3ain a 17ain 2019

Bydd canolfan Machynlleth ar agor fel arfer.

Os ydych chi angen casglu meddyginiaeth na all aros tan fydd y Feddygfa ar agor, cysylltwch â:

Canolfan Iechyd Machynlleth
Forge Road
Machynlleth
SY20 8EQ
Ffộn:  01654 702224
Os ydych angen sylw mewn argyfwng ffoniwch 999

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales