Iechyd Bro Ddyfi

Nôd meddygon a staff yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu’r gofal iechyd claf-ganolog o’r radd flaenaf.

Rydym yn cynnal nifer o glinigau ar gyfer rheoli salwch cronig megis asthma a diabetes, yn ogystal a chynig ystod eang o wasanaethau meddygol eraill yn cynnwys gofal cyn-eni ac ôl -eni, mân lawdriniaethau, mân anafiadau, brechiadau plentyndod a gwiriad pobl iach.

** Hysbysiad Cleifion **

👉Hysbysiad Cleifion👈
 
Bydd y Feddygfa yn cau am 13.00 or gloch Dydd Mawrth 11eg o Fau 2021 i hyfforddi staff.
 
Os oes angen sylw meddygol arnoch ffoniwch 01743 455364 a bydd eich galwad yn cael eu ateb gan berson priodol.
 
Os yw’n argyfwng, cysylltwch a’r gwasanaeth argyfwng priodol 999
 
A fyddwch mor garedig a chasglu eich moddion dim hwyrach na 12 o’r gloch ar Dydd Mawrth 11eg o Fau 2021

** Hysbysiad Cleifion **

We are unable to offer you certification of your Covid vaccination, a vaccination passport or a letter to prove you have been vaccinated against Covid-19.

These proof of vaccination documents have not yet been developed and as such cannot be provided by your GP.  As soon as we have further information we will share it with you.

** Hysbysiad Cleifion **

⚠️Corona Virus Update⚠️

DON’T come to the surgery unless you have an appointment! You will not be allowed in.

1. Need medical help? Phone 01654702224 to book a triage call
2. Prescription Scripts: Drop off at letter box to the right of the building
3. Prescription collected from OUTSIDE window on the right

Thank you for your cooperation.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales