Archebu Presgripsiwn

Archebu Presgripsiwn

Mae gennym fferyllfeydd yn y ddwy feddygfa a gallwch archebu presgripsiwn o Glantwymyn neu Fachynlleth. Gallwch wneud hyn yn ysgrifenedig, trwy alw mewn, trwy ffacs neu ar-lein.

Rydym angen 4 ddiwrnod gwaith i brosesu eich cais ac archebu eich meddyginiaeth.

Os ydych yn byw filltir neu lai o siop fferyllydd leol byddwn yn danfon eich presgripsiwn yno a gallwch gasglu’ch meddyginiaeth oddi yno.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2021 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales