Lleoliadau

Lleoliadau

Mae gan Iechyd Bro Ddyfi ddwy feddygfa meddygon teulu. Un yng Nglantwymyn a’r llall ym Machynlleth. Cewch ymweld ag unrhyw un ohonynt. Gweler isod am gyfeiriadau a sut i ddod o hyd i ni.

Glantwymyn

Cemmaes Road Surgery

Glantwymyn Health Centre
Cemmaes Road
Machynlleth
Powys
SY20 8LB

Machynlleth

Machynlleth Surgery

Machynlleth Health Centre
Forge Road
Machynlleth
Powys
SY20 8EQ

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales