Newyddion

Newyddion

Bydd y straeon isod o ddiddordeb arbennig i pawb sy’n gysylltiedig â Iechyd Bro Ddyfi.

Eich Cofnod Meddygol

Eich Cofnod Meddygol

Mae newidiadau cyffrous ar droed i bobl Dyffryn Dyfi. Mae'r gwaith o ailddatblygu Ysbyty Machynlleth wedi cychwyn, a chyn bo hir byddwn yn mwynhau cyfleuster gofal modern iawn. Rhan o'r ailddatblygu yma yw adleoli Iechyd Bro Ddyfi o'r feddygfa gyfredol ym Machynlleth...

read more
Gwirfoddolwyr Rhyfeddol

Gwirfoddolwyr Rhyfeddol

Ym mis Chwefror 2021, gofynodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys I Iechyd Bro Ddyfi pe byddem yn neu cynorthwyo gyda’u ymgyrch gwirfoddoli Covid uchelgeisiol. Ers hynny mae Iechyd Bro Ddyfi wedi brechu o gwmpas 1000 o gleifion a’r brechlyn AstraZaneca mewn clinigau brechlyn...

read more
Mae’r ap COVID-19 GIG

Mae’r ap COVID-19 GIG

Ar yr 24ain o Fedi, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr UD yn lansio ap COVID-19 GIG ar draws Lloegr a Cymru. Mae’r ap COVID-19 GIG yn rhan pwysig o’r rhaglen profi, olrhain, diogeli ar gyfer rheoli lledaeniad COVID-19. Rydem yn gofyn i holl ymwelwyr yr adeilad i...

read more
Blwyddyn Newydd Syniadau Newydd

Blwyddyn Newydd Syniadau Newydd

Ein nod yma yn Iechyd Bro Ddyfi yw darparu'r gwasanaeth gofal sylfaenol gorau un. Er mwyn caniatáu inni wneud hyn, rydym yn gyson yn asesu ein ffyrdd o weithredu  er mwyn sicrhau bod profiad y claf cystal ag y gall fod. Wrth inni nesu at y flwyddyn newydd, rydym...

read more
Sut I Osgoi Straen

Sut I Osgoi Straen

Straen. Gair cyffredin ond rhywbeth sy’n codi a sy’n achosi trafferthion i ni yn fwyfwy y dyddiau hyn. Adwaith arferol gan y corff pan fydd newidiadau'n digwydd yw straen. Gall ymateb i'r newidiadau hyn fod yn rhai corfforol, meddyliol neu emosiynol. Canfu arolwg gan...

read more
Pwysigrwydd Sgrinio’r Coluddyn

Pwysigrwydd Sgrinio’r Coluddyn

Wyddoch chwi, y ffaith yw, ar ôl canser yr ysgyfaint, fod canser y coluddyn yn lladd mwy o bobl ym Mhrydain bob blwyddyn nag unrhyw fath arall o ganser. Hynny yw - mae'n lladd mwy o bobl na chanser y fron; mae'n lladd mwy o bobl na chanser y prostad; ac mae'n lladd...

read more
Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol

Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol

Pwysigrwydd Sgrinio Serfigol Mae sgrinio serfigol, neu fel y gelwir yn gyffredinol, prawf taeniad, yn gwirio iechyd gwddf y groth (agoriad y groth o'ch fagina). Nid prawf canser ydyw ond prawf i helpu i atal canser rhag datblygu yn y serfics sydd yng ngwddf y groth....

read more
Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein

Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein

Sut i Gofrestru â Fy Iechyd Ar-lein To download these instructions, click here... Mae cofrestru â Fy Iechyd Ar-lein (My Health Online) (MHOL) yn hawdd ac yn cynnig llawer o fanteision i chi, gan cynnwys: Gweld crynodeb o’ch cofnod meddygol Cyflwyno cais am...

read more
Sut i roi’r gorau i yfed alcohol

Sut i roi’r gorau i yfed alcohol

Sut i roi’r gorau i yfed alcohol Mae yna lawer o resymau pam y byddech am roi'r gorau i yfed alcohol. Efallai eich bod yn chwilio am ffordd o fyw iachach. Efallai eich bod yn stopio oherwydd cyflwr meddygol, neu oherwydd rhesymau crefyddol. Os ydych chi'n ystyried...

read more
Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg?

Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg?

Ydych Chi Wir Angen Gweld y Meddyg? Bydd meddygon teulu, nyrsys a'u tîm ehangach bob amser yn ceisio rhoi'r cyngor a'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Er ein bod yn aml am weld meddyg teulu neu nyrs ar yr arwydd cyntaf o salwch, efallai y byddai'n well ystyried rhai...

read more
Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod

Yr Eryr – Yr Hyn Ddylech Wybod Mae Yr Eryr  yn haint a achosir gan y firws varicella-zoster, sef yr un firws sy'n achosi Brech yr Ieir  (Chickenpox). Hyd yn oed wedi i chwi wella o Frech yr Ieir, gall y firws fyw yn eich system nerfol am flynyddoedd cyn ailysgogi fel...

read more
Cyflenwadau Meddyginiaethau

Cyflenwadau Meddyginiaethau

Cyflenwadau Meddyginiaethau Cafwyd sylw yn y wasg y wythnos hon am y meddyginiaethau y honnir iddynt gael eu gwrthod i glaf. Rydym yn gwneud yn siŵr lle bynnag posib fod gan ein cleifion i gyd y meddyginiaethau sydd eu hangen arnynt. Weithiau gyda meddyginiaethau...

read more

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2021 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales