Oriau Agor

Oriau Agor

Llun – 08.00 – 18.30
Mawrth – 08.00 – 18.30
Mercher – 08.00 – 18.30
Iau – 08.00 – 18.30
Gwener – 08.00 – 18.30
Penwythnos – Ar gau

Angen cysylltu a meddyg tu allan i oriau?

FFONIWCH 111 – Mewn achos BRYS sydd ddim yn bygwth bywyd.

Mae Galw Iechyd Cymru a’ch gwasanaeth meddygon y tu fas i oriau lleol yn awr yn rhannu’r rhif hawdd i’w gofio yma… 111.

Mae’n rhad ac am ddim a bydd yn eich helpu i gael y cyngor, cymorth a’r driniaeth gywir.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2021 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales