Page Heading

Tîm Clinigol

Meddygon

Dr. Jonathan Shaw

Dr. Jonathan Shaw

Partner Meddyg Teulu - MB BS, MRCGP, L.F. Hom

Rwyf yn aelod o’r practis ers 2010 ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn diabetes a gofal ddiwedd oes. Byddaf yn falch i gynghori ar a thrafod therapïau cyflenwol. Pan nad wyf yn gweithio gellir dod o hyd i mi yn aml yn rhedeg llwybrau (trails).

Dr. Zoe Wang

Dr. Zoe Wang

Meddyg Teulu Cyflogedig

Dr. Louise Hyde

Dr. Louise Hyde

Partner Meddyg Teulu - MBChB, DRCOG, MRCGP, DFSRH

Ymunais a’r tȊm yn 2012 a rwyf yn mwynhau yn arbennig gwaith gofal brys a gwaith mân anafiadau. Rwyf wrth fy modd  fod pob diwrnod yn wahanol yng ngwaith meddyg teulu.

Dr. Sara Bradbury-Willis

Dr. Sara Bradbury-Willis

Partner Meddyg Teulu - MBBCh Medicine, DCH, DRCOG, MRCGP, DFSRH

Rwyf yn aelod o’r practis ers 2015 a rwyf yn ymddiddori mewn paediatreg ac iechyd merched. Rwyf yn darparu gwasanaeth atal-genedlu llawn yn y feddygfa.

Uwch Nyrsus Ymarferwyr

Rydym yn ymarferwyr arbenigol sydd yn trin pobl gyda mân afiechydon ac anafiadau.  Rydym yn  cyflawni llawer o’r tasgau a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu, yn cynnwys diagnosis, rhagnodi meddyginiaeth a chyfeirio at arbennigwyr.

Mary Upson

Mary Upson

Uwch Nyrs Ymarferydd

Nyrsus

Suzanne Morgan

Suzanne Morgan

Uwch Nyrs Bractis

Arbenigo mewn Diabetes a Chlefyd y Galon

Margaret Davies

Margaret Davies

Nyrs Bractis

Rachael Buschini

Rachael Buschini

Nyrs Bractis

Arbenigo mewn Diabetes.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales