Page Heading

Tîm Clinigol

Meddygon

Dr. Jonathan Shaw

Dr. Jonathan Shaw

Partner Meddyg Teulu - MB BS, MRCGP, L.F. Hom

Rwyf yn aelod o’r practis ers 2010 ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn diabetes a gofal ddiwedd oes. Byddaf yn falch i gynghori ar a thrafod therapïau cyflenwol. Pan nad wyf yn gweithio gellir dod o hyd i mi yn aml yn rhedeg llwybrau (trails).

Dr. Zoe Wang

Dr. Zoe Wang

Meddyg Teulu Cyflogedig

Dr. Louise Hyde

Dr. Louise Hyde

Partner Meddyg Teulu - MBChB, DRCOG, MRCGP, DFSRH

Ymunais a’r tȊm yn 2012 a rwyf yn mwynhau yn arbennig gwaith gofal brys a gwaith mân anafiadau. Rwyf wrth fy modd  fod pob diwrnod yn wahanol yng ngwaith meddyg teulu.

Dr. Sara Bradbury-Willis

Dr. Sara Bradbury-Willis

Partner Meddyg Teulu - MBBCh Medicine, DCH, DRCOG, MRCGP, DFSRH

Rwyf yn aelod o’r practis ers 2015 a rwyf yn ymddiddori mewn paediatreg ac iechyd merched. Rwyf yn darparu gwasanaeth atal-genedlu llawn yn y feddygfa.

  • Ar hyd o bryd mae Sara ar absenoldeb mamolaeth. Edrychwn ymlaen i’w chroesawu nôl yn 2019.

Uwch Nyrsus Ymarferwyr

Rydym yn ymarferwyr arbenigol sydd yn trin pobl gyda mân afiechydon ac anafiadau.  Rydym yn  cyflawni llawer o’r tasgau a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu, yn cynnwys diagnosis, rhagnodi meddyginiaeth a chyfeirio at arbennigwyr.

Mary Upson

Mary Upson

Uwch Nyrs Ymarferydd

Nyrsus

Suzanne Morgan

Suzanne Morgan

Uwch Nyrs Bractis

Arbenigo mewn Diabetes a Chlefyd y Galon

Margaret Davies

Margaret Davies

Nyrs Bractis

Jenny Roberts

Jenny Roberts

Nyrs Bractis

Arbenigo mewn Asthma a COPD

Rachael Buschini

Rachael Buschini

Nyrs Bractis

Ar hyn o bryd ar absenoldeb mamolaeth. Arbenigo mewn Diabetes.

Iechyd Bro Ddyfi

Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i'r gymuned.

© 2017 Dyfi Valley Health

RCGP  NHS Wales