Ydych chi’n Gymwys i gael Brechlyn Ffliw Am Ddim?

Gall y ffliw achosi salwch difrifol a hyd yn oed arwain at farwolaeth ymhlith grwpiau agored i niwed gan gynnwys pobl hŷn, menywod beichiog a phobl â chyflwr iechyd chyfredol.

Mae rhai pobl yn fwy tebygol o ddatblygu cymhlethdodau ffliw a allai fod yn ddifrifol, fel broncitis a niwmonia. Felly argymhellir eu bod nhw’n cael brechlyn ffliw bob blwyddyn i’w hamddiffyn.

Cynigir y pigiad ffliw yn rhad ac am ddim ar y GIG i bobl sydd mewn perygl. Mae hyn er mwyn helpu i’w hamddiffyn rhag dal ffliw a datblygu cymhlethdodau difrifol. 

Apwyntiadau Brechlyn Ffliw

Bydd clinigau brechlyn ffliw yn digwydd ar y dyddiadau canlynol:

*Dydd Llun
Hydref 14eg
Dydd Mercher
Hydref 16eg
Dydd Gwener
Hydref 18fed
*Dydd Llun
Tachwedd 4ydd
*Archebwch le trwy Fy Iechyd Ar-lein
Dydd Mercher
Tachwedd 13eg
Dydd Gwener
Tachwedd 22ain

Sut I Drefnu Eich Brechlyn Ffliw

Mae tair ffordd i archebu eich pigiad ffliw. Os gwelwch yn dda, dewiswch un o’r ffyrdd canlynol:

Iechyd Bro Ddyfi
Mae Iechyd Bro Ddyfi wedi ymrwymo i ddarparu gofal iechyd gorau posibl i’r gymuned.
© 2017 Dyfi Valley Health
RCGP  NHS Wales